Holdvölgy Pincelátogatás nyereményjáték

Játékszabályzat

 

  1. A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Moonvalley Wines Kft
  1. A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: Moonvalley Wines Kft
  1. A játék általános leírása:

A jelentkezéshez a játékosnak a Holdvölgy weboldalán a shop.holdvolgy.com/pince-nyeremenyjatek címen elérhető aloldalon kell jelentkeznie email címe, vezeték- és keresztneve megadása után a “Részt veszek” gomb megnyomásával.

  1. A játék időtartama: megszüntetésig folyamatos

A jelentkezés határideje: minden hónap 13. napja éjfél

  1. Nyeremények:

Két kisorsolt nyertes fejenként egy darab kétszemélyes exkluzív pincelátogatást nyer borkóstolással.

A nyerteseket e-mailben értesítjük. Az értesítés elküldése után 7 (hét) naptári napon belül van lehetőségük, hogy e-mailben a nyereményt elfogadják. Amennyiben a nyertes e határidőt elmulasztja, a nyereményre más nyertes válik jogosulttá. A tartaléknyertes értesítése a fentiekben meghatározott módon történik.

  1. A játékban való részvétel feltételei:

A játékban bárki részt vehet, aki:

–          A hivatalos Játékszabályban foglalt előírásokat elfogadja, és megfelel a Játék valamennyi feltételének,

–          18. életévét betöltött természetes személy,

A játékban nem vehet részt:

–          A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

–          Azon személyek, akik nem valós adatok megadásával jelentkeznek.

–          A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a résztvevőt, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni, vagy ahhoz a játékszabály megszegésével jutott hozzá. Amennyiben az akció során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége, vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.

  1. Adózással kapcsolatos általános szabályok:

A nyereményekkel kapcsolatos adóterheket a nyeremények felajánlója viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli (ide tartozik pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség; telefonköltség. stb.).

  1. A résztvevők a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

–          nevüket és a beküldött pályázatukat a szervező közzétegye a játék, illetve a szervező weboldalán és Facebook oldalán.

–          a szervező, az adatkezelő és a lebonyolító adataikat és személyes jellegű információit (név és e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, kezelje és felhasználja – időben nem korlátozottan – a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint marketingtevékenység céljára. A résztvevők tudomásul veszik, hogy személyes adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és e-mailben bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból.

  1. Általános rendelkezések

–          A játékosok jelentkezésük beküldésével automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt.

–          A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

–          A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékot saját belátása szerint bármikor megszüntesse, vagy felfüggessze, a szabálytalan résztvevőket kizárja.

–          A játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért a játék szervezője nem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a játékban való részvétel során,

–          A szervező a Játékszabály megváltoztatásának jogát fenntartja.

Elérhetőségek:

E-mail: contact@holdvolgy.com

Cím: 3909 Mád Batthyány utca 39.

Részletes cégadatok >>

Nyerjen Pincelátogatást Borkóstolóval!
Nyerje meg az egyik kétszemélyes pincelátogatást exkluzív borsorral!
Egyedülálló élményben lehet része: közel 2 km hosszú több száz éves járatok, 108 ág és 3 szint feltárt komplexuma várja Önt Tokaj-Hegyalján, Mád legkiterjedtebb pincerendszerében.